gotakipci's Avatar

gotakipci

Member since October 4, 2021

Hesaplar?n?za takipçi alman?n bir çok faydas? olabilir.E?er ki?isel bir hesab?n?z var ise çevrenizde popüler olmak için takipçi sat?n alabliirsiniz. Böylece di?er hesaplara göre daha popüler bir hesaba sahip olacaks?n?z çünkü takipçi say?n?z oldukça fazla olacakt?r. E?er bir i?letme sahibiyseniz mü?terilerinizin gözünde güvenilir görünmek için sat?n al?m gerçekle?tirebiliriniz. Neticede takipçi say?n?z?n fazla olmas? yeni mü?terilerinizin güvenini kazanmaya yard?mc? olacakt?r. Yüksek takipçili hesaplar dü?ük takipçi hesaplara göre daha güvenilir görünmektedirler. Bu yüzden i?letmenizin sayfas?na sat?n alarak rakip i?letmelere göre bir ad?m önde olabilirsiniz.

Favorite Files

© 1998-2022 BetaNews, Inc. All Rights Reserved. Privacy Policy.