minhvumediavn's Avatar

minhvumediavn

Member since November 9, 2023

MINH VU MEDIA tu hao la mot don vi hang dau trong linh vuc to chuc su kien va cho thue thiet bi to chuc su kien chuyen nghiep tai Viet Nam.
Chung toi chuyen to chuc su kien tron goi nhu khai truong, dong tho, khanh thanh, le ky niem, hoi nghi, sinh nhat, gala dinner...va cho thue thiet bi am thanh, anh sang, ban ghe, san khau, man hinh led, thiet bi trinh chieu va nhan su cho su kien.
Website : https://minhvumedia.vn/
SDT : 098 578 3366 – 0982559323
MST : 0107331614
So KH&DT Ha Noi cap ng** 24/02/2016
Dia chi : So 7 Ngo 102 Phung Khoang P.Trung Van, Q.Nam Tu Liem, TP Pho Ha Noi
Google maps : https://www.google.com/m...cid=5692581788044210573
https://beermapping.com/account/minhvumediavn
https://meuanunciogratis...hp/author/minhvumediavn/
https://lab.quickbox.io/minhvumediavn
http://maisoncarlos.com/...Id/1785570/Default.aspx
https://www.theexeterdai....uk/users/minhvumediavn
https://tupalo.com/en/users/5727715
https://dailygram.com/profile-455495
https://diendan.clbmarke...vumediavn.220827/#about
https://forums.hostsearc...hp?251767-minhvumediavn
https://dhtn.edu.vn/members/minhvumediavn.41903/
https://www.animeforum.c...hp?357363-minhvumediavn
https://www.ourbeaglewor...vumediavn.254518/#about

Favorite Files

© 1998-2023 BetaNews, Inc. All Rights Reserved. Privacy Policy.