phelieutuanphat's Avatar

phelieutuanphat

Member since October 25, 2022

Tuan Phat chuyen Thu Mua Phe Lieu Gia Cao Toan Quoc. Chung toi luon Thu mua phe lieu nhanh va co hoa hong cao cho khach hang gioi thieu tu 5 trieu den 100 trieu.
Website: https://phelieutuanphat.com/
SDT: 0982628648
Dia chi: Duong so 8 - KDC Hiep Thanh III, Hiep Thanh, Thu Dau Mot, Binh Duong
Google maps: https://goo.gl/maps/QJ43wLQ7dt7i4Cow5
#muaphelieu, Thumuaphelieu, #phelieusat, Phelieunhom,#phelieuinox,#phelieudong,#phelieudientu

Favorite Files

© 1998-2023 BetaNews, Inc. All Rights Reserved. Privacy Policy.