vattuxaydungminhminhlong's Avatar

vattuxaydungminhminhlong

Member since September 17, 2022

Showroom V?t T? Xây D?ng Minh Minh Long là ??a ch? chuyên cung c?p các s?n ph?m v?t li?u xây d?ng ch?t l??ng cao, giá t?t nh?t t?i Bình D??ng.

Các s?n ph?m t?i Minh Minh Long có th? k? ??n nh?:

V?t li?u xây d?ng: Ngói, g?ch men, ?á, s?n Jotun, Nippon, B?t trét t??ng,...
Thi?t b? ?i?n máy: Tivi, T? l?nh, Máy l?nh, Máy gi?t, máy qu?t, b?p t?, Lò n??ng, lò vi sóng, b?p h?ng ngo?i, b?p gas,...
Thi?t b? v? sinh: B?n c?u, b?n t?m, Lavabo ch?u r?a m?t, vòi sen, ch?u r?a chén,...
Máy l?c n??c
B?n n??c và máy n??c nóng NLMT

LIÊN H? V?I SHOWROOM MINH MINH LONG:

Website: https://minhminhlong.com

??a ch?: S? 299C, t? 13, ?p Tân L?p, xã An ?i?n, Th? xã B?n Cát, t?nh Bình D??ng

Hotline: 0708 694 694

Email: minhlong2018.co@gmail.com

Google Map: https://goo.gl/maps/ofsBoPw4MxbSDQGz6

Fanpage facebook: https://www.facebook.com/101214395563596

Youtube: https://www.youtube.com/...CL5KAytl9xjfTf9dqAJUBJw

https://minhminhlong.com/

https://www.youtube.com/...CL5KAytl9xjfTf9dqAJUBJw

https://goo.gl/maps/ofsBoPw4MxbSDQGz6

https://www.facebook.com...lieuxaydungminhminhlong/

Favorite Files

© 1998-2024 BetaNews, Inc. All Rights Reserved. Privacy Policy.